Cenník inzercie

 Cenník plošnej inzercie (77 kB) platný od 5. 10. 2014

ZÁKLADNÁ CENA plošnej inzercie za 1 cm2 – 0,35 €

Zľavy za opakovanie
(inzerát rovnakého znenia a rozmerov)

 • 3 – 5 krát – mínus 7%
 • 6 – 10 krát – mínus 10%
 • 11 – 15 krát – mínus 15%
 • 16 – a viackrát – mínus 20%
 • zľava za opakovanie inzercie vo všetkých vydaniach počas kalendárneho roka – mínus 25%

V prípade exkluzívnej celoročnej spolupráce poskytujeme zľavu mínus 25% !!!

Uverejňovanie PR článkov

 • uverejnenie dodaného PR článku / 1 normostrana* 34 €
 • spracovanie a uverejnenie PR článku/1 normostrana* 60 €
 • príplatok za uverejnenie loga, resp. fotografie formátu inzercie 17 €

*1 normostrana = 1 800 znakov vrátane medzier

Občianska riadková inzercia

 • predám, kúpim, vymením, hľadám, zoznámim sa s maximálnym rozsahom do 3 riadkov) – zadarmo!!!

Komerčná riadková inzercia

 • 1 riadok – 1 €/30 SK

Pri dodaní nekvalitných podkladov redakcia MH nezaručuje príslušnú kvalitu inzercie.

Termín dodania podkladov – najneskôr v deň uzávierky príslušného čísla MH.

Technické parametre plošnej inzercie

 • inzercia vo formáte PDF
 • pred exportom alebo uložením do formátu PDF písmo previesť do kriviek, alebo minimálne priložiť fonty pri ukladaní
 • rozlíšenie obrázkov 300 dpi
 • PDF v PRE-PRESS kvalite v CMYK
 • rozmery inzercie by mali byť v násobkoch šírky stĺpcov s medzerami medzi nimi
 • rozmery strany a podrobnejšie náhľady nájdete v Cenníku plošnej inzercie

Zopár dôvodov prečo inzerovať v našom dvojtýždenníku:

 • Váš inzerát si prečítajú členovia vyše 7 tisíc domácností.
 • Váš inzerát sa nestratí v záplave ostatných – Malacký hlas sa nepodobá klasickým inzertným novinám.
 • Dôveryhodnosť média, v ktorom bude uverejnená Vaša reklamná výpoveď, je neodškriepiteľná.
 • Váš inzerát bude okamžite graficky spracovaný a preposlaný na kontrolu.
 • Váš inzerát prejde jazykovou korektúrou, takže sa spoločne vyvarujete pravopisných nezrovnalostí.
 • A mnohé iné výhody získate, ak budete inzerovať práve v Malackom hlase.