Cenník inzercie

 Cenník plošnej inzercie (77 kB)

ZÁKLADNÁ CENA plošnej inzercie za 1 cm2 – 0,35 €

Zľavy za opakovanie
(inzerát rovnakého znenia a rozmerov)

 • 3 – 5 krát – mínus 7%
 • 6 – 10 krát – mínus 10%
 • 11 – 15 krát – mínus 15%
 • 16 – a viackrát – mínus 20%
 • zľava za opakovanie inzercie vo všetkých vydaniach počas kalendárneho roka – mínus 25%
Redakcia Malackého hlasu neprijíma politickú inzerciu ani inzeráty od nebankových subjektov poskytujúcich pôžičky.

  Uverejňovanie PR článkov

  • uverejnenie dodaného PR článku / 1 normostrana* 34 €
  • spracovanie a uverejnenie PR článku/1 normostrana* 60 €
  • príplatok za uverejnenie loga, resp. fotografie formátu inzercie 17 €

  *1 normostrana = 1 800 znakov vrátane medzier

  Občianska riadková inzercia

  • predám, kúpim, vymením, hľadám, zoznámim sa s maximálnym rozsahom do 3 riadkov) – zadarmo

  Komerčná riadková inzercia

  • 1 riadok – 1 €

  Pri dodaní nekvalitných podkladov redakcia MH nezaručuje príslušnú kvalitu inzercie.

  Termín dodania podkladov – najneskôr v deň uzávierky príslušného čísla MH.

  Technické parametre plošnej inzercie

  • inzercia vo formáte PDF
  • pred exportom alebo uložením do formátu PDF písmo previesť do kriviek, alebo minimálne priložiť fonty pri ukladaní
  • rozlíšenie obrázkov 300 dpi
  • PDF v PRE-PRESS kvalite v CMYK
  • rozmery inzercie by mali byť v násobkoch šírky stĺpcov s medzerami medzi nimi
  • rozmery strany a podrobnejšie náhľady nájdete v Cenníku plošnej inzercie

  Zopár dôvodov, prečo inzerovať v našom dvojtýždenníku:

  • váš inzerát si prečítajú členovia vyše 7 tisíc domácností
  • váš inzerát sa nestratí v záplave ostatných – Malacký hlas sa nepodobá klasickým inzertným novinám
  • dôveryhodnosť média, v ktorom bude uverejnená vaša reklamná výpoveď, je neodškriepiteľná
  • váš inzerát bude okamžite graficky spracovaný a preposlaný na kontrolu
  • váš inzerát prejde jazykovou korektúrou, takže sa spoločne vyvarujete pravopisných nezrovnalostí