Zásady ochrany osobných údajov

Mesto Malacky, Bernolákova 5188/1A, 901 01 Malacky, IČO 00304913, zhromažďuje, spracúva a používa osobné údaje v súlade s Nariadením Európskeho parlamentu a Rady EÚ 2016/679 z 27. 4. 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov a so zákonom č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a robí všetko potrebné tak, aby zabezpečila súlad s týmito právnymi predpismi.

 Vyhlásenie o spracovaní osobných údajov (35 kB)
 Informovanie v súvislosti so zmluvou ako právnym základom (47 kB)
 Informovanie v súvislosti s osobitným zákonom ako právnym základom (41 kB)